Polityka prywatności

Dziękujemy za korzystanie z naszej strony internetowej www.goldea.pl i korzystanie w ten sposób z oferty naszych produktów i usług. W związku z tymi czynnościami uzyskujemy Państwa dane osobowe, dlatego tym dokumentech chcieliśmy poinformować jakie dane osobowe przetwarzamy, w jakim celu, przez jaki czas, a także jakie prawa w związku z tym przysługują klientowi.

Niniejsze informacje przygotowaliśmy dla Państwa zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27. kwietnia 2016 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych i unieważnienia dyrektyw (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

A. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOJICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK SIĘ Z NIM MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ?

Administratorem podanych poniżej danych jest spółka MIONET s.r.o., Regon: 05928435, NIP: CZ05928435, z siedzibą Třída Tomáše Bati 87, Zlín, PSČ 760 01, która jest zarządzcą strony internetowej pod adresem www.goldea.pl.

Od 1 lutego 2024 r. sklep internetowy jest zarządzany przez spółkę MIONET s.r.o. Pierwotnym podmiotem prowadzącym sklep był MIONET PL s.r.o., 17398053, CZ17398053.

Dane kontaktowe administratora:

Wasze dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie na warunkach wymienionych poniżej.

B. PODCZAS JAKICH CZYNNOŚCI POZYSKUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

1. Zakup produktów i korzystanie z usług za pośrednictwem strony internetowej www.goldea.pl 

W celu prawidłowego dostarczenia towarów i udzielenia usługi, którą oferujemy, potrzebujemy Państwa identyfikację osobistą i dane kontaktowe.

1.1. Jakie dane osobowe potrzebujemy od Państwa?

Aby móc się wywiązać ze wszystkich naszych zobowiązań, które wynikają ze sprzedaży towarów, musimy przede wszystkim znać:

 • imię i nazwisko, 
 • adres dostawy, 
 • e-mail i 
 • nr telefonu komórkowego lub inny kontakt telefoniczny.

1.2. Dlaczego możemy przetwarzać Państwa dane osobowe i do czego je potrzebujemy?

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, ponieważ są dla nas niezbędne w celu realizacji umowy kupna, która była zawarta za pośrednictwem strony internetowej www.goldea.pl. Jednocześnie są dla nas bardzo ważne informacje zwrotne uzyskane od Państwa za pośrednictwem przesłanego kwestionariusza zadowolenia klienta, a jednocześnie w formie monitoringu newsleterów otrzymują Państwo informacje odnośnie nowych produktów czy specjalnych ofert, które zachęcą do powrotu do naszego sklepu. Niektóre Państwa dane osobowe muszą być przechowywane, ponieważ wymagają tego odpowiednie przepisy prawne. Jeżeli dane osobowe nie będą przez Państwa udzielone nie byłoby możliwe nawiązanie stosunku umownego i nie bylibyśmy w stanie dostarczyć wybranych przez Państwa towarów.

Dane osobowe będziemy wykorzystywać przede wszystkim po to, abyśmy mogli:

 • udzielić informacje o stanie zamówienia i inne powiązane z nim okoliczności,
 • dostarczyć Państwu zamówiony towar,
 • posłać kwestionariusz zadowolenia klienta i uzyskać zwrotne informacje, które są dla nas bardzo ważne,
 • udzielić informacje o nowych produktach i specjalnych ofertach za pośrednictwem posłanych newstteterów, z których można łatwo zrezygnować,
 • udzielić informacji o przebiegającej reklamacji lub o innym roszczeniu praw i obowiązków wynikających z zakupu towarów (np. z powodu odstąpienia od umowy i późniejszym zwrotem środków pieniężnych na konto bankowe klienta).

1.3. Kto będzie miał dostęp do Państwa danych osobowych?

Dostęp do Państwa danych osobowych, które zostaną podane podczas zakupu towarów, będą upoważnione osoby, które pracują na realizacji i wysyłce towarów oraz odpowiedni partnerzy handlowi (dostawcy), którzy przesyłkę będą doręczać, a to w zakresie niezbędnym w celu doręczenia zamówionych towarów.

W przypadku uzyskania zwrotnych informacji, możemy w tym celu korzystać z usług Oceniono klientami, którą zapewnia spółka Heureka Shopping s.r.o., Regon: 02387727. Dzięki temu możemy się od Państwa dowiedzieć jak bardzo jesteście zadowoleni po każdym zakupie towarów za pomocą emailowej wiadomości. Dzięki temu możemy jeszcze bardziej ulepszać nasze usługi. Jeśli nie chcesz, aby kwestionariusz zadowolenia klienta został wysłany, możesz łatwo z niego zrezygnować.

W celu informowania o nowościach i ofertach promocyjnych za pośrednictwem komunikatów handlowych wysyłanych zgodnie z postanowieniem z art. § 7 ustawy nr 480/2004 dotyczącej niektórych usług spółek informacyjnych, korzystamy z platformy Targito spółki Targito.com s.r.o. W tym samym celu możemy korzystać również i z innych firm, które świadczą podobne usługi.

1.4. Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Jak już się Państwo mogli dowiedzieć powyżej, przetwarzamy Państwa dane w różnych celach. W poniższej części dowiedzą się Państwo, jak długo będziemy przechowywać dane osobowe.

Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji umowy kupna, do czasu uregulowania praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym odstąpienia od umowy czy ewentualnej reklamacji towarów.

W celu przetwarzania danych osobowych w oparciu o nasze uzasadnione działania (przesyłanie informacji handlowych), będziemy przechowywać Państwa dane osobowe  przez okres 5 let, jeżeli nie zostanie wcześniej przesłana rezygnacja odnośnie wysyłania informacji handlowych.

Przetwarzając Państwa dane osobowe w zgodzie z obowiązkiem wynikającym z odpowiednich przepisów prawnych, będziemy przetwarzać dane osobowe przez okres wskazany w tych przepisach prawa.

2. Rejestracja w celu ułatwienia zakupu

Aby maksymalnie ułatwić Państwu częste zakupy na naszej stronie internetowej www.goldea.pl, przygotowaliśmy dla Państwa możliwość rejestracji, podczas której również udzielą Państwo swoje dane osobowe.

2.1. Jakie dane osobowe od Państwa potrzebujemy?

Aby założyć u nas konto użytkownika w celu ułatwienia zakupów, potrzebujemy dane osobowe, które są niezbędne do wytworzenia zamówienia, a to:

 • imię i nazwisko, 
 • adres dostawy, 
 • e-mail i 
 • numer telefonu komórkowego lub inny kontakt.
Utworzenie konta użytkownika zostanie pomyślnie zakończone po wprowadzeniu hasła, które wraz z adresem emailowym będzie służyło do logowania się do swojego konta użytkownika. W związku z tym, zwracamy uwagę na to, że bardzo ważne jest nieujawnianie swojich danych osobom trzecim i proponujemy zawsze zamykać okno przeglądarki internetowej po zakończeniu aktywności, zwłaszcza jeśli korzystasz z komputera wraz z innymi użytkownikami. Nie ponosimy odpowiedzialności za nadużywanie używanych haseł, jedynie w przypadku kiedy zaistnieje sytuacja z naszej winy.

2.2. Dlaczego możemy przetwarzać Państwa dane osobowe i do czego będą wykorzystywane?

Będziemy uprawnieni do wykorzystywania ww. danych osobowych bez Państwa zgody, albowiem rozchodzi się o podjęcie działań przed zawarciem umowy, która była dokonana w celu ułatwienia zakupów na Państwa żądanie.

Jeśli nie będą nam udostępnione powyższe dane osobowe, to niestety proces rejestracji nie zostanie zakończony i nie będzie możliwości skorzystania ze wszystkich wygód, jakie niesie z sobą rejestracja.

Państwa dane osobowe podane podczas rejestracji będziemy przetwarzać głównie w celu ułatwienia zakupu towaru poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia.

2.3. Kto będzie miał dostęp do Państwa danych osobowych?

Dane osobowe podane w celu rejestracji nie będą udpostępniane osobom trzecim. W przypadku zakupu za pośrednictwem konta użytkownika, Państwa dane osobowe zostaną przekazane stronom trzecim zgodnie z pkt. 1.3.

2.4. Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Dla celów rejestracji (ułatwienie zakupu) powyższe dane będziemy przechowywać przez okres 5 lat od rejestracji. Po tym okresie wszystkie dane osobowe podane na potrzeby rejestracji zostaną usunięte lub trwale zanonimizowane.

3. Formularz kontaktowy 

Ponieważ cenimy sobie naszych klientów, na naszej stronie internetowej www.goldea.pl w sekcji „Kontakt“ przygotowaliśmy dla Państwa formularz kontaktowy, za pośrednictwem którego można posłać zapytanie.

W celu udzielenia odpowiedzi na pytania i realizacji żadań, które są do nas skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego, jak i innym sposobem, będziemy przetwarzać dane osobowe, które w tym zakresie były przekazane, a w szczególności udostępniony kontakt, na który będziemy mogli odpowiedzieć. Podane w ten sposób dane osobowe będziemy przetwarzać tylko w niezbędnym (podanym) zakresie i tylko do czasu realizacji żądania lub pytania, pod warunkiem że niezaistnieje potrzeba przetwarzania danych osobowych w innym celu (np. w celu ochrony naszym praw i ustawowej ochrony prawnej). Dane osobowe są podawane dobrowolnie, ponieważ bez nich nie bylibyśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie czy wniosek, a zatem nie będziemy potrzebować Państwa zgody na takie przetwarzanie.

C. W JAKI SPOSÓB ZABEZPIECZA SIĘ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane głównie w formie elektronicznej, w taki sposób, aby dostęp do nich miały wyłącznie upoważnione osoby w ściśle określonym celu, w odniesieniu do którego są dane osobowe przetwarzane. W przypadku konieczności przetwarzania Państwa danych osobowym w formie papierowej (np. przy wysyłce towaru), dane osobowe zostaną zniszczone po upływie niezbędnego czasu. Wasze dane osobowe są organizacyjnie i technicznie zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystaniem. Wszyscy wyżej wymienieni odbiorcy Państwa danych osobowych są umownie zobowiązani do ich należytej ochrony.

D. JAKIE PRAWA SIĘ PAŃSTWU NALEŻĄ? 

Powyżej mieli Państwo możliwość zapoznać się ze szczegółowymi informacjami odnośnie przetwarzaniu Państwa danych osobowych. Przedstawimy teraz Państwa prawa wynikające z tego przetwarzania.

Należą się Państwu przede wszystkim:

 • prawo do odwołania zgodny na przetwarzanie danych soobowych w dowolnym momencie, jeżeli była nam udzielona;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu lub skargi na przetwarzanie, jeżeli przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszych uzasadnionych praw, w szczególności jeśli to dotyczy przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych;
 • prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w dowolnym momencie, jeśli zostaną naruszone Państwa prawa w związku z przetwarzeniem danych;

następnie:

 • prawo do poprawienia lub uzupełnienia danych osobowych;
 • prawo do zażądania do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do zażądanie o przeniesienie danych;
 • prawo do informowania o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych w określonych przypadkach;
 • prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia „zapomnianym“) w określonych przypadkach.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem kontaktów wymienionych w punkcie A niniejszych ustanowień.

 

Do pobrania: zasady-przetwarzania-danych-osobowych.pdf

 

Wersja 1.0, ważna od 25. 5. 2018

 • Jesteśmy czeską marką
 • Szyjemy na wymiar
 • Ponad 3000 opinii sklepu
 • Wyjątkowe produkty
 • 30 dni na zwrot towaru
 • Dostawa gratis od 300 zł